Σχετικά με τη Klippa

Η Klippa δημιουργήθηκε το 2015 από πέντε Ολλανδούς, ειδικούς στο IT με στόχο την ψηφιοποίηση των διαδικασιών που βασίζονται στο χαρτί. Βοηθούμε τους πελάτες μας να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης τους με την χρήση μηχανικής μάθησης και OCR. Από το 2015 περισσότεροι από 1000 χαρούμενοι πελάτες έχουν εξυπηρετηθεί με μια ποικιλία λογισμικών λύσεων που προσφέρουμε. Το πάθος μας είναι να βοηθούμε τους πελάτες μας να ψηφιοποιούν διαδικασίες βασισμένες σε χαρτί μέσω της χρήσης έξυπνων εφαρμογών, λογισμικών πληρωτέων λογαριασμών και την εξαγωγή δεδομένων μέσω της χρήσης OCR.