Over Klippa

Klippa is in 2014 opgericht in Groningen door 5 IT-specialisten. Klippa heeft als doel om omslachtige papierstromen te digitaliseren en automatiseren aan de hand van moderne technologieën als machine learning en OCR. Inmiddels is er ook een kantoor in Amsterdam, worden meer dan 1000 klanten bediend en zijn er diverse productlijnen van Klippa in de markt. Dit zijn bijvoorbeeld apps en software voor het verbeteren van administratieve processen, het scannen van bonnen & facturen, declaratieverwerking en data-extractie op bijvoorbeeld contracten.

Met dank aan het SNN

Project OCR op Kassabonnen: Voor het verbeteren van de herkenningsgraad van gescande objecten. Hiervoor werd een Object Character Reconization (OCR) mechanisme ontwikkeld waarmee een herkenningsgraad van > 90% van de correct gescande objecten gerealiseerd kon worden. Binnen het resultaat werd onderzocht of automatische boeking aan de hand van herkende objecten binnen de scope van het project kon worden gevalideerd. Dit is positief gebleken en wordt nu ontwikkeld voor toepassingen in eigen- en klant projecten.