Διασύνδεση της Klippa με το λογισμικό που ήδη χρησιμοποιείς

Η ενσωμάτωση της Klippa στο λογισμικό σου σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα θα συγχρονιστούν και με τους δύο τρόπους. Θα έχουμε τα γενικά ημερολόγια, τις σχέσεις, τα κέντρα κόστους, τις μονάδες κόστους, τα projects και άλλα διαθέσιμα. Όλα έτοιμα για να κάνετε έξυπνες δρομολογήσεις που δημιουργούν μια αποτελεσματικότερη ροή εργασίας για εσάς και την ομάδα σας.
Όλα
Λογιστικά
ERP
HR
Sage
Microsoft Dynamics 365
Odoo
Exact Online
Exact Globe
Unit4 
Twinfield
Asperion
Informer
VismaNet
Afas
Snelstart
SAP
Raet