Buitenlandse BTW op diensten binnen de EU

Buitenlandse BTW op diensten binnen de EU

In onze reeks ‘Antwoord op BTW-vragen’ komt in deze blog buitenlandse BTW op diensten binnen de EU aan bod. In deze blog leggen wij in hoofdlijnen uit hoe bedrijven om dienen te gaan met BTW op de levering en afname van diensten binnen de EU. Wij maken in deze blogreeks onderscheid tussen BTW op goederen binnen de EU en BTW op diensten binnen de EU, omdat de verwerking ervan anders is. Het juridische kader is de Wet op de omzetbelasting.

Buitenlandse BTW op diensten binnen de EU

Een belastingplichtige persoon (taxable person) dient BTW af te dragen over haar transacties en mag voorbelasting aftrekken van de af te dragen BTW. Een belangrijke stap is het identificeren van de transactie en of deze al dan niet belastbaar is. Op een niet belastbare transactie is geen BTW van toepassing. Een belastbare transactie kan belast of vrijgesteld zijn. In de praktijk gaat dit als volgt in haar werk.

BTW berekenen als u diensten levert aan afnemers uit andere EU-landen

Voor de BTW berekening bij het leveren van diensten naar EU-landen is het van belang of u diensten levert aan een particulier of ondernemer:

  • Als u diensten levert aan een particulier dient Nederlandse BTW in rekening te worden gebracht. De belastingdienst definieert een particulier als een klant die geen BTW-identificatienummer heeft.
  • Als u diensten levert aan een ondernemer of bedrijf geldt in de meeste gevallen dat de dienst is belast in het land van de afnemer. Dit wordt een intracommunautaire dienst genoemd. De afnemer dient de BTW zelf te berekenen en af te dragen in zijn eigen land. U dient ‘btw verlegd’ op de factuur te vermelden, de geleverde dienst aan te geven in uw btw-aangifte en in uw ‘Opgaaf intracommunautaire prestaties’. Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel, zoals bijvoorbeeld bij het leveren van digitale diensten. De volledige lijst met uitzonderingen is opgenomen op de website van de belastingdienst.

  BTW berekenen als u diensten afneemt van leveranciers uit andere EU-landen

  Indien u diensten afneemt uit een ander EU-land dient uw leverancier ‘btw verlegd’ te vermelden op de factuur. In Nederland dient u zelf de BTW te betalen over de verkoopprijs van de afgenomen dienst. Het is van belang dat u bepaalt welk BTW-tarief van toepassing is op basis van de richtlijnen op de website van de Belastingdienst. Deze BTW is af te trekken als voorbelasting als de diensten worden gebruikt voor met BTW belaste omzet.

  Conclusie

  Best lastig die verschillende regels voor buitenlandse BTW op goederen en diensten. Wij raden u daarom aan om altijd de meest recente richtlijnen op de website van de belastingdienst te raadplegen.Met de Klippa Declaratiemanager wordt de BTW van zakelijke onkostendeclaraties eenvoudig verwerkt in de administratie. Het indienen van een declaratie en verwerken van de BTW wordt hierdoor zo eenvoudig als het maken van een foto. Interessant? Plan hieronder een online demo in met één van onze product specialisten.