BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN VAN EXECUTIVES & DE STAAT VAN AI IN 2024

Klippa deed onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van Nederlandse topbestuurders in 2024. Het blijkt dat veel van hen worstelen met de gevolgen van inflatie, gebrek aan investeringen en arbeidstekorten. Hoe gaan ze hiermee om? En wat verwachten ze van de ontwikkelingen in AI?

Meer dan 30% van de Nederlandse managers worstelt met personeelstekorten

Het tekort aan arbeidskrachten is op dit moment de belangrijkste uitdaging op bestuursniveau, genoemd door bijna een derde van de respondenten (31%). Het aanzienlijke tekort aan geschoold personeel heeft een duidelijke invloed op de manier waarop Nederlandse bedrijven werken.

Daarnaast gaf één op de vier bestuurders aan te worstelen met een gebrek aan kapitaal voor investeringen (25%). Dit belemmert de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van talloze bedrijven in Nederland.

Een op de vier CEO’s maakt zich zorgen over het gebrek aan kapitaal voor investeringen

CEO’s – die 60% van onze respondenten vertegenwoordigen – zagen het gebrek aan kapitaal voor investeringen als het belangrijkste huidige probleem (25%). Het tekort aan arbeidskrachten kwam op de tweede plaats (23%).

De hoge inflatie is CEO’s ook niet ontgaan. 13% van de respondenten gaf aan zich zorgen te maken over de effecten op Nederlandse bedrijven, van directe operationele impact tot bredere markt- en economische invloeden.

Het gebrek aan kapitaal is bijna twee keer zo nijpend in de Randstad

In de Randstad
Bedrijven binnen de Randstad worstelen vooral met een gebrek aan kapitaal voor investeringen, wat de meest genoemde uitdaging was (29%).

Buiten de Randstad
Buiten de Randstad wees slechts 17% van de respondenten een gebrek aan kapitaal voor investeringen aan als hun grootste uitdaging.

Buiten de Randstad 45% meer zorgen over het tekort aan arbeidskrachten

Buiten de Randstad
Buiten de Randstad heeft het tekort aan arbeidskrachten een grotere impact, met 42% van alle ondervraagde leidinggevenden die het als het belangrijkste probleem rapporteren.

Binnen de Randstad
Binnen de directiekring in de Randstad noemde 25% van de respondenten een tekort aan arbeidskrachten als hun grootste zorg. Daarmee komt dit probleem op de tweede plaats.  

36% van de startups en scaleups heeft te kampen met een gebrek aan kapitaal om te investeren

Ruim een derde van de startups en scaleups heeft moeite om voldoende kapitaal te vinden voor investeringen (36%). Interessant genoeg noemde geen enkele MKB of grote onderneming dit als uitdaging, wat erop wijst dat ze stabielere inkomstenstromen hebben en toegang tot diverse financieringsbronnen.

Aan de andere kant worstelen bestuurders binnen het MKB en grote ondernemingen meer met het gebrek aan beschikbaar talent. Bijna de helft (47%) van de respondenten wees het tekort aan arbeidskrachten aan als hun grootste probleem. 

Bijna 80% van de besluitvormers vertrouwt erop dat AI uitdagingen zal oplossen

Maar liefst 78% van de besluitvormers ziet AI en automatisering als oplossingen om hun belangrijkste zakelijke uitdagingen aan te pakken.

Het gebruik van AI kan werk uit handen nemen, processen stroomlijnen en menselijke fouten verminderen, wat op zijn beurt leidt tot een hogere productiviteit en kostenbesparingen.  

85% van de besluitvormers is van plan meer te investeren in AI

De meeste respondenten zijn van plan om in de nabije toekomst meer te investeren in AI en automatisering (85%).

Iets meer terughoudendheid is er in de categorieën MKB en grote ondernemingen, waar 20% “nee” antwoordde. Dit geldt ook voor de leeftijdscategorieën 50-59 en 60+, waar 21% “nee” antwoordde.  

29% van bestuurders aarzelt om meer te investeren in AI vanwege een gebrek aan tijd en mensen

Tijd- en personeelstekorten zijn de belangrijkste belemmeringen voor het verhogen van AI investeringen (29%), wat het tekort aan geschoold personeel nogmaals onderstreept.

Daarnaast vindt 24% van de besluitvormers de initiële kosten van automatisering een belangrijke uitdaging, samen met zorgen over de volwassenheid van de technologie (16%), het gebrek aan interne expertise (9%) en de mogelijke weerstand tegen nieuwe technologieën (6%). 

Bijna 20% van de managers is van plan hun investeringen in AI te verdubbelen

85% van de bestuurders in Nederland is van plan om hun investering in AI en automatisering te verhogen.

Een derde van de respondenten (33%) denkt aan een strategische verhoging tussen de 20 en 40 procent, maar er is ook een aanzienlijk deel dat een stap verder gaat.

In totaal verwacht 17% van de respondenten hun AI-investeringen tussen de 40 en 80 procent te verhogen, terwijl nog eens 17% verwacht hun investeringen minstens te verdubbelen.

Over het onderzoek

Ons onderzoek bevat antwoorden van 100 C-Suite Managers, voornamelijk CEO’s (60%) en CTO’s (11%). Ze geven leiding aan bedrijven met een geschatte jaaromzet vanaf €500.000 tot meer dan €1 miljard.

We vergelijken inzichten van bestuurders van bedrijven van alle groottes en Nederlandse regio’s, gemeten naar jaaromzet, bedrijfstype en locatie van het hoofdkantoor. We hebben gegevens verzameld over de belangrijkste uitdagingen, geboden oplossingen en de stand van zaken van AI. 
Vragen?
Wij helpen je graag met elke vraag. Neem contact op via mail, telefoon of chat!
050 2111631