Nederlanders nog steeds angstig voor de cloud

Klippa liet onderzoek doen naar in hoeverre men voorkeur heeft voor het opslaan van data op lokale servers versus in de cloud. Het blijkt dat veel Nederlanders nog steeds vrij veel angst hebben voor de cloud. Zeker professionals werkzaam in vitale sectoren, zoals de overheid, de gezondheidszorg en het onderwijs. Hieronder de resultaten van ons onderzoek in een handig overzicht met infographics.

Cloudwatervrees

Bijna een derde van de Nederlanders denkt nog steeds dat data opslaan op lokale servers veiliger is dan in de cloud. Verrassend is dat leeftijd eigenlijk geen rol speelt: zowel jongeren als ouderen laten ongeveer dezelfde resultaten zien. De meeste jongeren gebruiken de cloud al privé, dus waarom tonen zij weinig vertrouwen in zakelijk gebruik?

Cloud als ‘eng’ bestempeld

Niet alleen denkt een groot deel van de Nederlanders dat lokaal data opslaan veiliger is dan in de cloud, meer dan een kwart vindt data opslaan in de cloud zelfs een ‘eng idee’. Hier zien we wel een duidelijk verschil tussen de leeftijdscategorieën. Naar verwachting zijn oudere Nederlanders een stuk huiveriger voor de cloud dan jongere Nederlanders. Zeker vanaf veertig jaar is er een flinke stijging te zien. 

Overheid bangst voor cloud

De adviessector en branche voor informatie & communicatie zijn het meest vooruitstrevend wat betreft data-opslag. 17% van de Nederlanders werkzaam in deze branches vindt de cloud ‘eng’. Bij de overheid ligt dit percentage twee keer zo hoog. Hoewel de gezondheidszorg rond het gemiddelde ligt, is dit nog steeds vrij hoog, gezien deze sector de meeste datalekken meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Misvattingen over data-opslag

Vitale sectoren, waaronder het onderwijs, de overheid en de gezondheidszorg hebben nog steeds de misvatting dat lokale data-opslag veiliger is dan opslag in de cloud. Hoewel andere sectoren, waaronder informatie & communicatie en de adviessector ook redelijk hoge percentages laten zien, heerst de misvatting daar toch beduidend minder. Zie in de visual hiernaast meer verschillen tussen de verschillende sectoren.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoeker PanelWizard onder 1223 respondenten. Dit zijn Nederlanders van 18 jaar en ouder, werkend in loondienst bij een bedrijf met 100 medewerkers of meer, die weleens een declaratie indienen bij hun werkgever.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek wordt online uitgevoerd, onder een panel van duizend relevante respondenten of meer. De kwaliteit van online veldwerk valt of staat met de betrouwbaarheid waarmee respondenten de vragenlijsten invullen. Voor ieder onderzoek wordt een controlevraag gesteld naar het geslacht en de leeftijd van de respondent, hiermee wordt gecontroleerd of de beoogde respondent overeenkomt met de daadwerkelijke respondent. Na ieder onderzoek worden per respondent controles uitgevoerd op de snelheid van invullen, lengte en inhoud van open antwoorden en “verdachte” antwoordpatronen. Zo worden inconsistente, onbetrouwbare, te snelle en niet-serieuze respondenten uit de netto respons gehaald.
Wie voert het onderzoek uit?
Onderzoeksbureau PanelWizard (onderdeel van Kien Onderzoek) voert onze onderzoeken uit. Zij besteden veel tijd en aandacht aan de kwaliteit van hun ISO-gecertificeerde panel (ISO 20252 en ISO 26362). PanelWizard Direct heeft de beschikking over verschillende soorten panels (consumenten, kinderen, B2B, etc.) en bestaat in totaal uit zo’n 33.000 leden.
Zijn jullie onderzoeken anoniem?
De gegevens van respondenten worden altijd vertrouwelijk en anoniem behandeld en zullen nooit worden verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan marktonderzoek.
Is jullie onderzoek onafhankelijk?
Jazeker. Wij laten ons onderzoek uitvoeren door een professioneel en extern onderzoeksbureau: PanelWizard. Dit bureau garandeert onpartijdigheid en een gemêleerd panel van respondenten dat een representatieve weerspiegeling geeft van onze maatschappij.
Vragen?
Wij helpen je graag met elke vraag. Neem contact op via mail, telefoon of chat!
050 2111631