4 manieren om KYC checks uit te voeren met OCR en AI

4 manieren om KYC checks uit te voeren met OCR en AI


Customer onboarding in de digitale eeuw kan echt pas net met het tempo van modernisering mee, terwijl COVID-19 bijvoorbeeld iedereen tot online bankieren noopt. Van de klanten tussen de leeftijden van 18 en 24 doet zo’n 82% al hun bankzaken online via de mobiele telefoon. Gezien dit meteen de generatie is die steeds invloedrijker wordt in onze samenleving, zullen financiële instellingen mee moeten met deze ontwikkeling.

In een grijs verleden gingen klanten naar de bank toe om een bankrekening te openen, toonden daar hun ID kaart, lieten een bankmedewerker handmatig de informatie op het ID overtypen, en vaststellen dat de klant de persoon is die de bankrekening opent. Dit was customer onboarding in het zwart-wit tijdperk.

Hoewel customer onboarding inmiddels echt wel in een digitaal proces is veranderd, vereist het toch vaak nog een erg omslachtige en tijdrovende hoeveelheid handmatige arbeid. Daarnaast is het ook steeds moeilijker om dit proces veilig in te richten, zonder dat er fouten gemaakt worden en klantgegevens lekken. Het leven van de compliance officer is dan ook niet eenvoudig. Gelukkig kan Klippa’s OCR en AI hierbij helpen.

Het automatiseren van het KYC proces kan een bedrijf enorm veel tijd en materieel schelen, gezien al het harde werk door een AI gedaan wordt. De vraag is dus vooral: hoe werkt dit proces en welke KYC checks kunnen worden geautomatiseerd?

Laten we daar eens goed naar kijken!

Ga naar:

Hoe werken OCR en AI voor KYC?
Identiteitsbewijzen (ID kaart / Paspoort / Rijbewijs)
Welke data kan uit een identiteitsbewijs worden geëxtraheerd?
Is de geëxtraheerde data compliant met KYC en AML?
Belastingverklaringen
Loonstroken
Nutsrekeningen
De voordelen van KYC automatisering
KYC bij Klippa


Hoe werken OCR en AI voor KYC?

Met Optical Character Recognition (OCR) kunnen allerhande documenten met tekst automatisch gelezen worden en de data ervan geëxtraheerd worden. Een OCR API is dus uitermate geschikt om de handmatige processen zoals het uitlezen en controleren van documenten van de medewerkers over te nemen. Elk soort document met daarop informatie over een potentiële klant kan door de OCR API worden gedraaid. De API herkent dan automatisch de tekst die nodig is en vormt deze om tot extraheerbare data. Deze data kan je vervolgens naar eigen wens gebruiken, bijvoorbeeld door het naar elk gewenste systeem of database of elke andere verwerkingstool door te voeren.

Deze geautomatiseerde herkenning wordt ondersteund door artificiële intelligentie (AI), welke zowel uitgebreid als specifiek wordt getraind op deze documenttypes. De AI wordt gevoed met duizenden voorbeelden van ID kaarten, belastingverklaringen, loonstroken, enzovoort. En hiermee traint de AI dus op het herkennen van specifieke data en wordt daar een expert in.

Het KYC proces behelst doorgaans twee soorten bewijs: een bewijs van identiteit (proof of identity) en een adresbewijs (proof of residency). Dit betekent dat de AI een naam, een foto, een adres, en in sommige gevallen persoonlijke nummers, contactgegevens of zelfs rekeningnummers moet herkennen om de juiste informatie eruit te ontwaren om deze bewijzen te bevestigen. Op dit moment kan Klippa’s OCR API dit proces met 95% precisie uitvoeren, in veel gevallen zelfs richting de 100%.

Laten we even de samenwerking tussen OCR en AI uitlichten: met OCR wordt de tekst gelezen en de AI herkent de inhoud en extraheert de benodigde data. Deze data kan dan omgevormd worden naar een specifiek data format als JSON, waardoor het weer eenvoudiger is om de data aan een bestaande database te koppelen. Dit maakt het valideren van identiteit of adres veel eenvoudiger. Deze drie stappen worden genomen in het proces:

  1. Een scan van een ID kaart wordt naar de OCR API gestuurd.
  2. De foto wordt geconverteerd naar een raw text bestand, die wordt uitgelezen en waaruit data kan worden geëxtraheerd door de AI.
  3. De AI interpreteert de informatie en levert de data in een gestructureerd JSON-format aan als output.

Dit gebeurt allemaal volledig automatisch en binnen een paar seconden. Het biedt een failsafe manier om de identiteit van iemand te controleren, gezien menselijke fouten uit het proces gehaald worden.

Dit is een goed moment om vier documenttypes uit te lichten waar OCR en AI toegepast kunnen worden om een bewijs van identiteit en adresbewijs te kunnen valideren.


Identiteitsbewijzen (ID kaart / Paspoort / Rijbewijs)

Het eerste en voornaamste document die naar voren komt bij KYC checks is toch vaak het identiteitsbewijs, wat zoveel betekent als ID kaarten, paspoorten en rijbewijzen. Het is de meest voor de hand liggende manier om de identiteit te controleren voor het doel van onboarden, maar bevat ook meteen de meeste veiligheidsvereisten.

Welke data kan uit een identiteitsbewijs geëxtraheerd worden?

Elke benodigde data die op een ID kaart, paspoort of rijbewijs staat kan worden geëxtraheerd. Normaal gesproken staat de data op vergelijkbare plaatsen op een kaart en is daarop ook nog naast een beschrijving geplaatst. Bijvoorbeeld bij achternamen staat vaak ook in een bepaalde taal het woord ‘achternaam’. Dat betekent dat het automatische herkennen waar bepaalde data erg goed te doen is door een AI.

Alle non-text data kan natuurlijk ook geëxtraheerd worden: de pasfoto, de handtekening en de machine-readable zone (MRZ). Deze informatie vormt het meest complete plaatje van een potentiële klant en daarmee kan dus de identiteit worden vastgesteld. Een foto kan bijvoorbeeld gechecked worden naast een recente selfie of in combinatie met een handtekening om extra veiligheidscontroles door te voeren.

Is de geëxtraheerde data veilig en compliant met KYC en AML?

Fraude kan worden voorkomen door beeldbewerking te detecteren via incoherente pixel-patronen of duplicaten te herkennen met image hashing. Om te voldoen aan de richtlijnen van KYC en Anti-Money Laundering (AML), zul je een waterdicht systeem moeten hebben.

Wat privacy betreft kun je de rust zelve blijven, gezien Klippa de geëxtraheerde persoonlijke data nooit opslaat. Dit is compleet in lijn met de GDPR regels. Het is zelfs mogelijk om de data extractie binnen de fysieke grenzen van je eigen land uit te laten voeren; wij kunnen een server plaatsen in het land van je keuze.

Dit is dus dé manier om de identiteit van een potentiële klant accuraat en veilig vast te stellen voor onboarding. Maar wat zijn andere manieren om de identiteit van iemand vast te stellen, en vooral ook een adresbewijs?


Belastingverklaringen

Een ding dat we allen gemeen hebben is dat we belasting moeten betalen, ongeacht het land of de regio waarin we wonen. Daarom is een belastingverklaring een uitermate geschikte manier om als adresbewijs te controleren of soms zelfs als bewijs van identiteit in een KYC proces. Afhankelijk van hoe belasting in een bepaald land is geregeld, staat er nagenoeg altijd een naam, adres, en het land van origine op een belastingverklaring. Ook hiervan kunnen deze datapunten worden ontwaard.

Als je het hebt over de KYC standaard, zal deze informatie wel gecombineerd moeten worden met een andere vorm van identificatie om een veilig het adres van een potentiële klant te kunnen vaststellen. Aangezien het nogal kan verschillen waar de benodigde informatie op zulke verklaringen staat, kan een getrainde AI automatisch de positie vaststellen en OCR toepassen om de tekst te extraheren en vergelijken via een menselijke check of een automatische database-check.

Een belastingverklaring kan ook andere info bevatten, zoals een betalingsbevestiging van de genoemde belastingen aan de belastingautoriteit, een check op potentiële belastingfraude naar AML regels, en nog veel meer data.


Loonstroken

Een loonstrook, of salarisstrook, is een andere eenvoudige manier om je KYC check uit te voeren. Hoewel het voornamelijk gebruikt wordt om de naam, adres en soms zelfs werkgever van een persoon vast te stellen, kan het ook dienen als een bewijs van inkomen. Dit is met name belangrijk wanneer een klant een aanvraag indient voor een lening, bijstand, of een andere vorm van subsidie.

Dus door deze data van een loonstrook te extraheren, kun je van de betreffende persoon de naam, adres, bruto en netto salaris, gewerkte uren, belastingtarieven en nog meer ontwaren. De AI is specifiek getraind op het identificeren van de positie van deze informatie op de loonstrook en kan het veranderen in bruikbare data voor KYC doeleinden.

Overheden en financiële instituties hebben deze informatie vaak nodig om vast te stellen of een persoon recht heeft op sociale ondersteuning via een uitkering. Daarvoor moeten zij vaak duizenden loonstroken per maand verwerken, wat vaak erg veel tijd en manuren kost om te valideren. Met OCR en AI is deze informatie binnen enkele seconden gevalideerd, dus autorisatie van zulke uitkeringen kan vrij snel gaan. Iemand die met spoed een uitkering nodig heeft om rond te komen kan zo snel worden betaald.


Nutsrekeningen

Elke vorm van nutsrekening, zij het electriciteit, water, gas, telefoon, of internet, kan worden gebruikt als adresbewijs. Betaling van zulke nutsvoorzieningen is een bevestiging van het adres van een specifiek persoon omdat het direct gerelateerd is aan zijn of haar eigendom. Normaalgesproken kan deze rekeningen niet meer dan 3 maanden oud zijn en in sommige gevallen moet het zelfs de rekeningen van dezelfde maand zijn als die van de datum van onboarding. Het snel en effectief verwerken van deze rekeningen is dus van groot belang.

Een adresbewijs in de vorm van een nutsrekening geeft aan dat de potentiele klant financieel solvabel is, dat diegene dat al een voor een bepaalde periode is en sinds een bepaalde periode in een bepaalde regio woonachtig is. Hierdoor kan bevestigd worden dat deze persoon onder de jurisdictie van een bepaald gebied valt. Een nutsrekening biedt bedrijven dus erg veel informatie die kan helpen in het KYC proces.

Met OCR en machine learning kunnen niet alleen naam en adres worden ontwaard, maar ook datavelden als locatie, betalingsvoorwaarden, gespecificeerde nutsvoorzieningen, en nog veel meer. Elke vorm van documentvervalsing kan worden vastgesteld en de data kan worden gevalideerd met een bestaande database.


De voordelen van KYC automatisering

Als je de volledige kracht van automatisering op je KYC proces loslaat dan komt dat met enorm veel voordelen. Deze voordelen gelden voor elke bedrijfssector, of het nu de banksector is of de publieke sector. Hieronder vind je de voornaamste voordelen die automatisering een must maken als je je nu en in de toekomst wil aan de regels van KYC, AML en GDPR wil houden.

Documenten binnen enkele seconden verwerkt

KYC vereist dat bedrijven doorgaans duizenden documenten per maand moeten verwerken, terwijl de data vaak nodig is voor het eind van diezelfde maand. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer er uitkeringen betaald moeten worden. Automatisering via OCR en AI zorgt ervoor dat je binnen enkele seconden data gelezen en aan je vingertoppen hebt en kan eindeloos veel documenten tegelijkertijd verwerken. Dat is uiteraard niet iets wat een menselijke werknemer kan doen.

Bereik een ~100% accuratie

We kunnen alleen spreken van Klippa’s accuratie voor wat betreft data extractie, maar dat doen we natuurlijk maar al te graag. Data extractie bij Klippa is bijna 100% accuraat, wat zoveel betekent dat de data die je uit je documenten haalt met een gerust hart kunt aannemen als de data die je nodig hebt. Dit is al helemaal zo als je alsnog een menselijke check hebt naderhand. 

Volledig compliant met GDPR

Onze OCR en AI service voor KYC processen voldoet volledig aan de GDPR regels. Binnen de Europese Unie gebruiken we alleen ISO gecertificeerde servers voor het verwerken van facturen en hebben we een verwerkersovereenkomst. Buiten de EU kunnen we eenvoudig een lokale server openen die voldoet aan lokale regelgeving en compliance vereisten. We slaan data nooit op, we verwerken het voor je. We bieden dus een volledig veilig proces voor alle privacy-gevoelige data die je te verwerken hebt.

Te gebruiken op alle documenttypes

We noemden hierboven al vier types documenten, maar deze service is natuurlijk van toepassing op elk document dat zou kunnen dienen als bewijs van identiteit of adresbewijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bankpassen of rekeningoverzichten, vergunningen, contracten, P&L verklaringen, noem het maar op. Een AI kan getraind worden om bepaalde data te identificeren op elk denkbaar document.

Eenvoudig aan te passen

Het kan een moeizaam en omslachtig proces zijn om je way of working aan te passen. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van de data die je wil verwerken, vooral als je een grote groep werknemers in te lichten hebt. Voor werknemers leidt het veranderen van de dagelijkse taken al gauw tot meerdere fouten en missers, vooral in het begin. Als je de focus voor deze taken verlegt naar AI en OCR, dan zijn dit soort veranderingen veel eenvoudiger en vloeiender. Een AI kan aan veel meer veranderingen worden onderworpen in een korte periode dan een mens dat ooit zou kunnen.


KYC bij Klippa

Als je op zoek bent naar een manier om je KYC proces te automatiseren, dan ben je bij Klippa aan het juiste adres. Wij bieden vlotte, veilige en beproefde KYC services die gebruik maken van OCR en machine learning. Neem contact met ons op via [email protected] of plan hieronder een demo met onze product experts. Wij kunnen je precies aan de oplossing helpen die jij nodig hebt.

Plan een kennismaking

Een vrijblijvende kennismaking via een digitale meeting van 30 minuten.

Works with AZEXO page builder