Delen

Deel bonnetjes met andere Klippa-gebruikers om bijvoorbeeld kosten te verdelen. Via PDF exports is het bovendien mogelijk bonnen te delen via bijvoorbeeld mail, Facebook of WhatsApp. Voor gebruikers van Klippa Pro is het ook mogelijk te delen in CSV of XSLX (Excel) formaat.