Εξαγωγή Δεδομένων απο αρχείο με την Klippa

Επεξεργασία σειρών απόδειξης με το OCR

API Αναγνώρισης κειμένου για αποδείξεις, τιμολόγια, συμβόλαια και ταυτότητες

Σάρωση Διαβατηρίου και Ταυτότητας με την αναγνώριση OCR

Τι είναι η τεχνολογία OCR και ποιά η λειτουργία της

Το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης ταξιδιών και εξόδων