Contractverwerking automatiseren met de OCR-technologie van Klippa

Contractverwerking automatiseren met de OCR-technologie van Klippa

Papier scannen

Klippa is expert op het gebied van tekstherkenning. Vandaag de dag hebben we meer dan een half miljoen bonnen en facturen verwerkt van MKB Nederland. De Optical Character Recognition (OCR) van Klippa scant en herkent nuttige informatie op kassabonnen en facturen, waardoor gegevens zoals het totaalbedrag en de BTW automatisch worden verwerkt. Deze gegevens hoeven niet meer overgetypt te worden als medewerkers een declaratie willen indienen.

Onze OCR-technologie passen we niet alleen toe op bonnen en facturen, maar ook op officiële documenten zoals ID-kaarten en paspoorten. Daar schreven we eerder al eens over in deze blog. We hebben goed nieuws – Klippa biedt nu namelijk ook de mogelijkheid om OCR toe te passen op contracten!

Verwerking van contracten in IT-systeem

Het systeem van Klippa is getraind om relevante gegevens uit contracten te herkennen, die vervolgens in een gewenst bestandsformaat worden teruggeven. In andere woorden: de data uit het contract kunnen rechtstreeks in de juiste datavelden van een IT-systeem worden ingelezen. Enkele voorbeelden van contracten waar OCR een uitkomst kan bieden zijn arbeidscontracten, hypotheekcontracten, verkoopcontracten, huurcontracten, verzekeringspolissen en leningscontracten.

Hoe werkt dit dan precies?

We nemen als voorbeeld een leningscontract. Bepaalde gegevens uit een leningscontract dienen in het leningensysteem van de bank te worden verwerkt. Denk hierbij aan de volgende gegevens:

 • Naam leningnemer
 • Land van afkomst
 • Ingangsdatum contract
 • Einddatum contract
 • Hoofdsom lening
 • Fees en commissies
 • Interest percentages
 • Aflossingsschema
 • Boetes
 • Onderpand
 • Garanties
 • Juiste parafering

In plaats van een arbeidsintensieve handmatige invoer worden de relevante contactgegevens met de OCR van Klippa nu automatisch verwerkt. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor managementinformatie of voor het opstellen externe financiële verslaggeving, zoals jaarrekeningen en rapportages voor De Nederlandsche Bank. Datakwaliteit van gegevens in systemen is van groot belang en al jaren een belangrijk attentiepunt van accountants en toezichthouders. We hebben onze OCR daarom zo ontwikkeld dat relevante gegevens altijd accuraat worden herkend én geregistreerd.

Data Privacy

Privacy en het veilig bewaren van gegevens zijn voor Klippa prioriteiten. Verwerking van gegevens vallen onder onze privacy policy en verwerkingsovereenkomst die in compliance is met de AVG. Data worden altijd versleuteld verstuurd en opgeslagen. Tevens maken wij gebruik van servers die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen (ISO-gecertificeerd) en gevestigd zijn binnen de EU. Op aanvraag is er meer informatie beschikbaar over onze beveiligingsmaatregelen.

Wanneer je meer informatie wilt over onze data-extractie en OCR op contracten, bekijk dan onze maatwerk API-pagina, of neem dan contact met ons op via +31502111631 of door te mailen naar support@klippa.com.